Obchodně-právní pomoc a poradenství

• založení obchodní společnosti „na klíč“ (výběr vhodné právní formy, zajištění veškerých listin souvisejících
  se založením, podání návrhu na zapsání společnosti do obchodního rejstříku včetně všech potřebných
  příloh)
• zajištění veškerých změn v obchodních společnostech (převody obchodních podílů, změny statutárních
  orgánů, sídla, předmětu podnikání, změny zakládacích listin atd.)
• poradenství a právní pomoc při transformacích obchodních společností, příp. jejich likvidacích
• právní pomoc při sestavování obchodních a jiných smluv
• zajištění potřebných notářských úkonů

  a řada dalších souvisejících služeb


Poradenství při řízení podniku

• konzultační služby v oblasti strategického řízení firmy
• konzultační služby v oblasti finančního a personálního řízení firmy
• asistence při řízení změn


Finanční analýzy a business-projekty

• zpracování finančních analýz firmy pro interní (vlastníci, management) či externí (banky, pojišťovny atp.)
  uživatele
• vypracování business-projektů pro interní (rozvoj firmy) či externí (žádosti o úvěr apod.) potřeby


Poradenství v oblasti IS/IT

• poradenství při výběru (příp. tvorbě vlastní aplikace) a implementaci ekonomického informačního systému
  firmy
• ve spolupráci s obchodním partnerem možnost zajištění komplexní dodávky IS firmy – HW, SW, OW